Praktiska råd

Det finns en rad saker som man behöver tänka på innan man hyr ut sin bostad i andra hand.

TILLSTÅND
När du vill hyra ut din bostad måste du ha hyresvärdens/Bostadsrättsföreningens samtycke. Tillståndet måste vara klart innan hyresförhållandet ingås. Sök tillstånd i god tid och begär att få det skriftligt.

Om du skall hyra ut din villa/radhus behövs det inget tillstånd då du som fastighetsägare själv beslutar till vem och varför du vill hyra ut ditt hus. Det som behövs är ett utdrag från Lantmäteriet som bevisar ägarsskapet av fastigheten, samt legitimation/er från samtliga fastighetsägare.

För uthyrning av hyresrätter gäller Hyreslagen

För uthyrning av privatbostäder gäller Lagen om uthyrning av egen bostad

HYRESTID OCH UPPSÄGNINGSTIDER
Hyrestiden gäller för obestämd tid, om inte annat avtalats mellan parterna. Ett tidsbegränsat avtal som gäller längre än 9 månader skall alltid sägas upp för att upphöra att gälla.
För hyresrätter gäller att hyresgästen alltid kan säga upp ett hyresavtal till månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. För er som hyresvärd gäller den avtalade hyrestiden.
För bostadsrätter och villor gäller Lag om uthyrning av egen bostad. Då får hyresgästen säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.
Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

ÖVRIGT
Bostaden måste vara försäkrad under hela hyrestiden.

Bostaden skall vara flyttstädad vid överlämning. Detta gäller både från hyresvärdens sida när hyresförhållandet inleds, och från hyresgästens sida när lägenheten återlämnas.

Vid villauthyrningar, där man har stora trädgårdar som skall skötas om, bör man räkna med att som hyresvärd göra arrangemang för att hålla trädgården i ordning. Normalt tar hyresgästen hand om gräsklippning, rensa rabatter och gångar, hålla rent snickerier (altan) samt skotta snö. Beskära fruktträd, häckar etc och större trädgårdsskötsel bör överlämnas till trädgårdsmästare alternativt att hyresvärden kan sköta det själv.

 

För ytterligare råd, se Hyresnämnden eller ring oss på +46(0)10-557 56 30

Du kan även maila oss på: info@keyrelocation.se

We are using cookies and analysis with tracking to ensure that we give you the best experience on our website. By using this site you are agreeing to the use of cookies.  Close