Migrationsverket slår ned på förlängningar av arbetstillstånd

11 augusti, 2017

Sedan en tid har en rad utvisningsbeslut samt avslag på ansökningar av förlängningar av arbetstillstånd fattats av Migrationsverket. I media benämns detta som ”kompetensutvisningar”. Detta har skapat stora problem för många svenska it- och teknikbolag samt de företag som är beroende av tillgången av internationell IT-kompetens i Sverige.

Myndigheterna söker information på ett sätt som man inte gjort tidigare och utvisningsbesluts har fattats på historiska felaktigheter oavsett grad och oaktat att de senare åtgärdats av arbetsgivaren. Migrationsverket håller mycket hårt på den nya tolkningen av regelverket.

KEY Relocation har en löpande dialog med Migrationsverket för att arbeta med den nuvarande processen och tolkningen av förlängningar av arbetstillstånd.

We are using cookies and analysis with tracking to ensure that we give you the best experience on our website. By using this site you are agreeing to the use of cookies.  Close